SUV

Subaru XV e-Boxer 2020: Allrad-Hybrid im Fahrbericht (Technische Daten)

3/2020, Subaru XV e-Boxer
Subaru XV e-Boxer (2020): Erste Fahrt im Allrad-Hybrid Der Subaru XV e-Boxer kombiniert den markentypischen Boxermotor mit einem Hybridantrieb. Erste Fahrt im elektrifizierten Japaner.