Honda NSX

Honda NSX (3. Generation), NC (Typ NC) ab 2016