Toyota RAV4, Frontansicht

Toyota RAV4 (CA30W) ab 2006