Austin Logo

Austin Mini Mark I (Typ ADO15) ab 1959