Austin Logo

Austin Mini Mark II (Typ ADO15) ab 1967