Tech & Zukunft Tech & Zukunft 7/2022, Baidu Apollo RT6 Baidu Apollo RT6 Neues Robo-Taxi am Start

Baidu Apollo RT6: Neues Roboter-Taxi in China